WA-SHOKU hana–HAYANO SHOJI

WA-SHOKU hana - Restaurant List

Kaisen no Kuni
HANA Honten

1-34-1, Benten, Chuo-ku, Chiba-shi, Chiba

043-206-1587

Tateyama
So-Honten

2619-6, Hojo, Tateyama-shi, Chiba

0470-22-1385

WA-SHOKU hana –
Marunouchi Tokyo

Kokusai Bldg. 2&3F, 3-1-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo

03-5221-8700

Ginza HANA

Tsukamoto Fudosan Bldg. 4F, 5-5-11, Ginza, Chuo-ku, Tokyo

03-3571-1987

WA-SHOKU hana -
Sendai

Sendai Toho Bldg B1F, 2-1-1, Chuo, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi

022-217-1787

WA-SHOKU hana –
SOGO Chiba

Dining Park, SOGO Chiba 10F, 1000, Shinmachi, Chuo-ku, Chiba-shi, Chiba

043-203-8786

WA-SHOKU hana –
Kaihin Makuhari

aune Makuhari 3F, 1-14, Hibino, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba

043-212-8771

WA-SHOKU hana –
Jozenji-dori

Takeda Sendai Bldg B1F, 2-18-21, Honcho, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi

022-217-8739

Sushi Shunsai HANA

Mitsui Garden Hotel Kashiwa 1F, 4-3-1, Kashiwa, Kashiwa-shi, Chiba

04-7160-3387

Sushi Kaisen HANA -
Yotsukaido

38-1, Sakuragaoka, Dainichi, Yotsukaido-shi, Chiba

043-420-3987

Sushi Kaisen HANA -
Narita

3-15-4, Kozunomori, Narita-shi, Chiba

0476-29-8719

Umi no Daidokoro HANA –
S-PAL Sendai

S-PAL Sendai B1F, 1-1-1, Chuo, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi

022-227-8754

WA-SHOKU hana –
Nikke Colton Plaza

Nikke Colton Plaza Out Mall 1F, 1-1-1, Onitaka, Ichikawa-shi, Chiba

047-700-4787